ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

RÉGÓTA VÁRT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Folyamatosan érkeznek a mikro, kis-és középvállalkozások körében nagyon várt pályázati felhívások.

Mire lehet számítani?

1. Eszközbeszerzés

2. Telephelyfejlesztés

3. Bér-és járuléktámogatási pályázatok (Gyakornoki program)

4. Munkahelyteremtési beruházások támogatása a szabad vállalkozási zónákban

5. Energetikai Pályázatok (megújuló energia, nyílászáró csere, hőszigetelés..stb.)

6. K+F pályázatok

Írja le fejlesztési elképzeléseit és kérje ingyenes előminősítésünket!

 

2016 nyarán pályázati dömping várható

 • Ez év áprilisban megjelenik a GINOP-3.4.4-16 Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása felhívás melynek keretösszege  1 milliárd forint.
 • 2016 nyarától újra megnyílnak a legnépszerűbb GINOP-os pályázatok (GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2, GINOP-1.3.1). A felhívásokon belül kapacitásbővítésre, gépbeszerzésre, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő beruházások megvalósítására lehet majd pályázni. Támogatás mértéke várhatóan 50-70% lesz.
 • Nyáron két új felhívás terveznek megjelentetni a GINOP-ban a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatására 85 milliárdos keretösszeggel. A támogatást hitelkonstrukciók keretében (hiteltermék, kombinált hiteltermék) lehet majd igénybe venni.
 • Hamarosan megjelennek GINOP-ban a hitelkonstrukciók keretén belüli kapacitásbővítő beruházásokat érintő felhívások. Cseresnyés Péter államtitkár kiemelte, hogy eddigiekkel ellentétben nem csak az eddig támogatott feldolgozóipar (GINOP-8.3.1), hanem egyéb ipari szolgáltatásokat érintő területek is kaphatnak támogatást, így a sokak által preferált építőipar (GINOP-8.3.4-1.2.3-16) is.
 • Várhatóan a hetekben megjelenik a Kisméretű terményszárító és tisztító korszerűsítése (VP2-4.1.2.-16) című felhívás, melyben terménytárolók építésére, terményszárítók és tisztítók üzemeltetéséhez eszközök, technológiák és infrastruktúra fejlesztésre lehet majd pályázni.

Állattartó telepek korszerűsítése

VP-4.1.1-16

Megjelentek az  egyes állatfajokra specializálódott állattartó telepek korszerűsítése című felhívások!

Kik pályázhatnak?

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

 • Az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
 • Az árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • A NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtetnek.

2. Kollektív beruházó (termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, szociális szövetkezet illetve konzorciumként is van lehetőség pályázni)

Mire lehet pályázni?

 • Építéssel járó állattartási technológia kialakítása;
 • Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése;
 • Építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése;
 • Üzemen belüli anyagmozgatás, illetve vagyonvédelemi eszközök, gépek beszerzése;
 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek;
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 40-50%

Támogatás  összege: pályázatonként eltérő 15 millió Ft – 500 Millió Ft

A pályázatok benyújtása 2016. májustól 2018. februárig, vagy forráskimerülésig lehetséges.Első értékelési kör: 2016. július.

 • Az Állattartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.1-16) Bővebb információ >> Itt
 • A Baromfitartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.2-16) Bővebb információ >> Itt
 • A Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.3-16) Bővebb információ >> Itt
 • A Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.4-16) Bővebb információ>> Itt
 • A Sertéstartó telepek korszerűsítése (VP2-4.1.1.5-16) Bővebb információ >>  Itt

Gyakornoki Program

GINOP-5.2.4-16

Megjelent egy 15 milliárdos keretű uniós pályázat a KKV-k részére gyakornokok foglalkoztatásának elősegítésére. A program célja az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése.
A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:
A pályázati kiírásra kizárólag a mikro-kis- és középvállalkozásnak minősülő kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, továbbá amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum egy fő volt.
Támogatás összege
Jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
• Gyakornokok foglalkoztatása
• Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
• Adminisztrációs tevékenység
• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
• megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
• gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése
• gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
• megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

Bővebben>> GYAKORNOKI PROGRAM

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

VP-3-4.2.1-15

Kik pályázhatnak?

- Mezőgazdasági termelő, abban az esetben ha árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

- Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b) tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
c) a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

- Kollektív beruházó (termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, szociális szövetkezet illetve konzorciumként is van lehetőség pályázni)

Mire lehet pályázni?

- Új eszközök, gépek beszerzése

- anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;

-A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;

- A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

- Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
Pl.: – Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere…stb.

Támogatás összege:  egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft,  kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 30-50%

A pályázatok benyújtása 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig, vagy forráskimerülésig lehetséges. Első értékelési kör: 2016. április 15.

Bővebb információ >>ITT

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

GINOP 2.1.7-15

Kik pályázhatnak: Mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. Fontos, hogy induló cégek is indulhatnak max. 50 millió Ft összegű támogatási összegig.

Mire lehet pályázni? – A pályázat keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet pályázni, de csak utóbbira kizárólag nem lehet. Érdekes részlete ennek a pályázati felhívásnak, hogy ha van egy jó kutatás-fejlesztési ötletünk, akkor az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre el lehet érni akár a 70%-os támogatási intenzitást is.

A pályázat támogatja: a prototípusfejlesztést, tesztelést és a termék végső tulajdonságainak kialakítását; illetve piacra vitelt és azt megalapozó tevékenységeket.

Támogatás mértéke : Az elnyerhető támogatás mértéke az összes elszámolható költség 35%-70%-a.
Támogatás összege: Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 130 millió Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A pályázatok benyújtása 2015. december 15-től 2017. december 14-ig, vagy forráskimerülésig lehetséges.

Bővebb tájékoztatóért kattintson >> Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés tájékoztató

 

bővebben...

Díjmentes pályázati előminősítés

Név/Cégnév *
Székhely *
Telefonszám *
-
E-mail cím *
Milyen fejlesztési elképzelései vannak?
Mekkora beruházást tervez (mFt)
Megvalósítási helyszín
Átlagos statisztikai létszám
Hitelesítés

bővebben...

Hírek

Sikeresen lezárult az Egertej Kft. 300 MFt-os beruházása

Sikeresen lezárult az Egertej Kft. 300 millió forint összegű beruházása, amelyhez 147 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást kapott az „EMVA technológiai berendezések korszerűsítése” című pályázati kiíráson. A projekt során a technológiai hűtésrendszer és fűtésrendszer korszerűsítése történt meg illetve egyéb termelő berendezések beszerzésére is sor került.

 

Bővült a szabad vállalkozási zónák településlistája

Megjelent a Kormány 361/2015. (XII. 2.) Korm. rendelete a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról.

A rendelet alapján 122-vel bővült szabad vállalkozási zónák, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járások településeinek köre. Ez nem csak a jövőre nézve bír jelentőséggel, hanem érinti a jelenleg még nyitva álló GINOP-1.2.15 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című pályázati felhívást is. A felhívás értelmében azok a mikro- kis- és középvállalkozásnak pályázhatnak 50-70%-os vissza nem térítendő támogatásra, akik a szabad vállalkozási zónák településein szeretnének fejleszteni.

Eredeti SZVZ lista>> EREDETI SZVZ LISTA, BŐVÍTÉS NÉLKÜL

Újonnan megjelölt településlista itt található>> ÚJONNAN MEGJELÖLT SZVZ TELEPÜLÉSLISTA

 

Módosított 2015. évi GINOP menetrend

A tegnapi Magyar Közlönyben megjelent a módosított 2015.évi GINOP menetrend, amely felülírta a márciusban meghirdetett pályázati menetrendet. Több jelentős módosítást fogadtak el, amit érdemes végignézni és eszerint előrehozni vagy elnapolni a fejlesztési elképzeléseket.

Kattintson >> A módosított 2015. évi GINOP menetrend

 

A GINOP-os pályázatok első nyertesei

Megszülettek az első jogerős támogatói döntések a 2014-2020 közötti Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tavaly októberben meghirdetett pályázatain. A „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázaton első körben összesen 83 vállalkozás közel 4 milliárd forint uniós támogatást nyert el. Két ügyfelünk is bekerült az első körös értékelésbe: A Tometh Fémtechnika Kft. és a Tóth-Metál Fémtömegcikkgyártó Bt. összesen közel 100 MFt összegű fejlesztést valósíthatnak meg 50%-os támogatási intenzitás mellett. A második-harmadik körös értékelésekre még ebben a hónapban lehet számítani, ezt követően lesz lehetőség az új kiírásokon indulni.

 

Sikeresen lezárult a GYEGÉP Kft. telephelyfejlesztése

A GYEGÉP Kft. 60 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. Versenyképessége, munkahelymegtartó és jövedelemtermelő képessége növelése érdekében 87,1 millió forint összköltségvetésű épületbővítést hajtott végre egri telephelyén. A 2014. év végén befejezett fejlesztés eredményeként 5 új munkahely jött létre.  2015.03.05.

 

2014-2020-as pályázati ciklus 2015. március-áprilisban indul!
Közel 6700 milliárd forintnyi uniós támogatás lehívása előtt nyílt meg az út azzal, hogy az Európai Bizottság a benyújtott 10 közül már 6 operatív programhoz megadta jóváhagyását a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozóan. A pályázati felhívások indulásának előfeltétele, hogy monitoring bizottságok alakuljanak: ezeket a szaktárcáknál működő irányító hatóságok állítják fel, elnöküket pedig a miniszterelnök nevezi ki. Ezek a bizottságok tárgyalják meg a felhívásokat, amelyek közül az elsők márciusban jelennek meg a tervek szerint. A 2014-2020-as uniós pályázati ciklus első felhívásai a tervek szerint márciusban jelennek meg!
Forrás: Kormany.hu 2015.02.17.

 

A 2013-ban kiírásra kerülő „ÉMOP-1.1.1/FB-13  Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a területi kohézióért” című pályázati felhívásra 336 db pályázat érkezett be.  A NORDA a pályázatok 25%-át (87 db) támogatta. Cégünk ügyfelei  100%-os sikerességi arány mellett 182.840.000,-Ft támogatást nyertek el.

 

Sikeres projektmenedzsment:
Átadásra került az Egri Autista Alapítvány 95 millió Ft támogatással megvalósult beruházása
2014.04.01.

 

bővebben...

Díjmentes pályázat figyelést kérek!

Az Egri Forráspont Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli. A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni a cégünktől, azt kérem e-mailben szíveskedjék jelezni “leiratkozás” tárggyal vagy feliratkozó oldalon küldjön az email címet kitöltve egy “leiratkozás” üzenetet.

 

Feliratkozás hírlevélre

E-mail cím:*

bővebben...