ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

 

Milyen pályázatokra lehet számítani?

 1. Eszközbeszerzés (GINOP-2.1.8-17 )
 2. Telephelyfejlesztés 
 3. Bér-és járuléktámogatási pályázatok (GINOP-5.2.4-16)
 4. Energetikai Pályázatok (GINOP-4.1.1-8.4.4-16)
 5. K+F pályázatok
 6. Vidékfejlesztési pályázatok (LEADER)

Írja le fejlesztési elképzeléseit és kérje ingyenes előminősítésünket!

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

NFA-2017-2-KKV

A pályázati kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költsége
 • immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how
 • kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt, melyek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek.

Támogatás összege:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül további kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 • A vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint vagy,
 • 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint,
 • Kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak.

Támogatás mértéke

Regionális beruházási támogatás esetén az Észak-Magyarországi Régióban maximum az összes elszámolható költség

 • 70%-a mikro- és kisvállalkozások esetén
 • 60%-a középvállalkozás esetén.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. január 1-jétől 2018. február 9-ig lehetséges.

Bővebben>> ITT

 

Kamarai Beszállítói Fórum

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara idén ősszel is megrendezte a Kamarai Beszállítói Fórumot, ahol cégünk is képviseltette magát. A program célja a helyi beszállítói láncok erősítése volt. Cégünk képviseletében Nagy Krisztina vezető tanácsadó tartott előadást a Gyakornoki Program című pályázatról, amely bér- és járulék támogatásra és eszközbeszerzésre nyújt lehetőséget mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

23316779_871193729724713_4136457353536151348_n

23244225_871193856391367_171404658091417564_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

GINOP-2.1.8-17

Mire lehet pályázni?
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
Immateriális javak beszerzése (Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how)

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:
• rendelkeznek legalább egy lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel,
• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
• kizárólag kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
• vállalkozás fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 2. sz. melléklete alá tartozik,
• a pályázati felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszernek megfelelnek.

A projekt területi korlátozása
• Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
• A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Támogatás mértéke, összege
• Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 15.000.000 Ft.
• Projekt forrás összetétele: 50% támogatás – 50% önerő

Bővebben a pályázatról >> ITT

Fejleszthető tevékenységek TEÁOR száma>> ITT

Támogatható eszközök VTSZ listája >> ITT

 

 

25 év alatti szakképzett munkavállalók alkalmazása bér- és járulék támogatással, eszközbeszerzéssel

GINOP-5.2.4-16

 

MIÉRT ELŐNYŐSEBB A TÖBBI BÉR ÉS- JÁRULÉK TÁMOGATÁSTÓL?

1. A munkavállaló 9 havi bérköltsége (max. bruttó 250.000 Ft + járulékok) mellett a mentor bérköltsége (max. bruttó 80.000 Ft) is elszámolható

2. Lehetőséget nyújt 100 %-os támogatási intenzitású eszközbeszerzésre

3. Lehetővé teszi infrastrukturális és ingatlan beruházás megvalósítását a gyakornok munkaköréhez kapcsolódóan

4. A támogatott munkavállaló elbocsátása, felmondása esetén lehetővé teszi új támogatott munkavállaló felvételét

5. A megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása is elszámolható

6. Előlegigénylésre van lehetőség

Támogatás összege
Jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 2 300 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%

A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan, forráskimerülésig lehetséges.

A pályázatot úgy is be lehet adni, hogy nincs meg a felvenni kívánt személy.

Bővebben>>ITT

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

NFA-2017-KKV

A pályázati kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:

 • új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések
 • új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költsége
 • immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how
 • kizárólag, – nem lakás céljára szolgáló – üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége támogatható.

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt, melyek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek.

Támogatás összege:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül további kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:

 • A vállalatok kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint vagy,
 • 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint,
 • Kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő támogatást kaphatnak.

Támogatás mértéke

Regionális beruházási támogatás esetén az Észak-Magyarországi Régióban maximum az összes elszámolható költség

 • 70%-a mikro- és kisvállalkozások esetén
 • 60%-a középvállalkozás esetén.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig lehetséges.

Bővebben >> ITT

 

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.7-17

A GINOP 1.2.7-17 támogatási konstrukció a nagy növekedési potenciállal rendelkező feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások komplex módon történő kapacitás bővítéseit támogatja, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldások alkalmazásait. Kiemelt cél a termelőkapacitásuk és hatékonyságuk, ill. versenyképességük növelése, továbbá beszállítói tevékenységük bővítése és kiterjesztése.

A konstrukció keretén belül történő támogatás jogosultsági alapfeltétele, hogy a támogatást igénylő KKV az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A projekttervek minősítésére az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-nek 30 nap áll rendelkezésre, amely további legfeljebb 10 nappal meghosszabbítható tisztázó kérdések szükségessége esetén. A GINOP 1.2.7-17 kódszámú felhívásra a támogatási kérelmeket a  2017. szeptember 14-től október 19-ig a felhívásban meghirdetettek szerint lehet majd benyújtani.

 

Munkahelyi képzések támogatása – tervezet

GINOP-6.1.6-17

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

A pályázati kiírásra kizárólag a mikro-kis- és középvállalkozásnak minősülő kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, továbbá amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum három fő volt.

Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 • Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
 • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 • Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések

Támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 000 000 Ft max. 50 000 000 Ft.

 • Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
 • Képzési támogatás: 50%
 • Képzési támogatás – Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén: 60%

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 3. – 2019. május 3. között lehetséges.

Bővebben >> ITT

 

Otthon Melege Program

Cégünk profiljából kifolyólag magánszemélyeknek nem készít pályázatot. Ennek következtében sajnálatosan nem tudunk foglalkozni az Otthon Melege Program, valamint a GINOP-8.4.1/A-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel keretében megjelenő felhívásokkal. Javasoljuk, hogy a fent említett felhívásokkal kapcsolatban a helyi MFB Pontokat keressék, ők tudnak felvilágosítást adni a pályázatokkal kapcsolatban.

 

Megjelentek a Mikro-, kis- és középvállalkozások kombinált hiteltermék keretében történő fejlesztésére irányuló GINOP-os pályázatok

 • Nagy várakozás előzte meg a telephelyfejlesztési pályázat felhívását. A szabad vállalkozási zónák (Településlista) kivételével csak a feldolgozóipar vállalkozásai igényelhetnek fejlesztéseikhez 30%-os vissza nem térítendő támogatást. A jó hír viszont az, hogy újra lehet pályázni telephelyfejlesztésre, amire az elmúlt két évben nem volt lehetőség. A tervezetben 30% támogatás, 60% hitel, 10% önerő forrás összetétel található. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében felhívás  (GINOP-1.2.3-8.3.4-16) Bővebben  >> ITT
 • Meghirdetésre került szintén a megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai pályázat, aminél 45% támogatással, 45% hitellel és 10% önerővel lehet kalkulálni. A pályázat fontos eleme, hogy az energiahatékonyságra irányuló projektrésznek el kell érni az 50%-ot a projekt összes költségéhez viszonyítva, azaz csak megújuló energiára nem lehet pályázni. Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel felhívás (GINOP-4.1.1-8.4.4-16) Bővebben  >> ITT
 • A középvállalkozások számára meghirdetésre került továbbá az élelmiszeripar komplex beruházására egy pályázat, mely lehetőséget nyújt új termelő eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása. Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel felhívás (GINOP-1.2.6-8.3.4-16) Bővebben >> ITT

 

Mezőgazdasági pályázatokkal indul a 2017-es év

 • Társadalmi egyeztetésre kerültek a Vidékfejlesztési Program régóta várt pályázatai a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (Turisztika), melynek keretösszege 36 milliárd forint, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatása (Fiatal Gazda) című, 37,7 milliárd forint keretösszegű mezőgazdasági pályázatok.
 • Továbbá megjelent A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás végleges változata, melynek keretösszege 18 milliárd forint. Támogatott tevékenységek között szerepel  a Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges munkagépek, önjáró betakarítógépek, egyéb gépek és eszközök, továbbá1 db 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor, és talajművelő gépek beszerzése. Bővebben>> ITT

 

 

bővebben...

Díjmentes pályázati előminősítés

Név/Cégnév *
Székhely *
Telefonszám *
-
E-mail cím *
Milyen fejlesztési elképzelései vannak?
Mekkora beruházást tervez (mFt)
Megvalósítási helyszín
Átlagos statisztikai létszám
Hitelesítés

bővebben...

Hírek

Módosulnak az energetikai pályázatok!

Várhatóan hat ponton változtatnák meg a korábban már kiírt, de gyenge pályázói érdeklődést generáló két megújuló energiás kombinált hiteles uniós pályázatot. A könnyítésre azért van szükség, mert az összesen 103 milliárd forintos keretnek csak a tizedére érkezett eddig igény, ezért július 20-án mindkettőt felfüggesztette az illetékes hatóság az átdolgozás érdekében.

Várható főbb módosítások:

 • feltételeknek megfelelő projektek 1,5 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, illetve ugyanekkora összeghatárokkal kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönt, azaz az eddigi 3 millió forintos belépési szintet lefelezhetik.
 • A műszaki és a szakmai elvárások között a fajlagos költségeknél a nettó beruházási költség helyett csak az elszámolható költség lehet ezentúl a vetítési alap.
 • A napelemes rendszer telepítésénél törlik azt a kitételt, amely szerint technológiai célú energiafelhasználás csökkentésére nem igényelhető támogatás.
 • Az előkészítés mérnök-szakértői költségeinek piaci áras ellenőrzésére a Magyar Mérnöki Kamara díjszabása lesz a mérvadó a három árajánlat helyett.
 • Ezentúl a kötelező nyilvánosságra hozatalra költséget kell tervezni.
 • Az elvárt fedezettség mértéke függhet az egyes hitelcéloktól.

 

Támad a Gazella!

Augusztus 14-től lehet benyújtani azt az előminősítő lapot, amelynek sikeres elfogadása után pályázni lehet a gyors növekedésű, ún. gazella cégeknek szóló 33,57 milliárd forintos keretösszegű uniós felhívásra. A pályázati anyag benyújtására majd szeptember 14-től lesz lehetőség.

A GINOP 1.2.7-17 támogatási konstrukció a nagy növekedési potenciállal rendelkező feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások komplex módon történő kapacitás bővítéseit támogatja, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldások alkalmazásait. Kiemelt cél a termelőkapacitásuk és hatékonyságuk, ill. versenyképességük növelése, továbbá beszállítói tevékenységük bővítése és kiterjesztése.A konstrukció keretén belül történő támogatás jogosultsági alapfeltétele, hogy a támogatást igénylő KKV az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott előminősítési eljárás keretében megszerezett minősítő tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A támogatást mikro-, kis- és középvállalkozások igényelhetik 1 hónapon keresztül. Egy – egy nyertes pályázó 25 millió forint és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.

 

Közel 80 ezer kifizetett nyertes

A 2014–2020-as fejlesztési ciklusban 525 felhívás jelent meg Magyarországon 9353 milliárd forint értékben. A július 24-i statisztikai adatok szerint eddig összesen 77 096 nyertes pályázót fizettek ki mintegy 2701 milliárd forint értékben, ebből közel 1000 milliárd forintot idén folyósítottak. A támogatott projektek száma az elmúlt héten hétszázzal emelkedett, szinte teljes egészében a Vidékfejlesztési programnak köszönhetően. Így már 60 292 támogatói döntés született a ciklusban, ami 6355 milliárd forint odaítélését jelenti.

 

Turisztikai pályázat felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott VP6-6.4.1–16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. július 13. napján 00 órától felfüggeszti.

 

752 céget hirdettek ma nyertesnek GINOP pályázatokban!

2017 juniusában 752 mikro-, kis- és középvállalkozás 15,5 milliárd forintot nyert el fejlesztésekre, beruházásaik támogatására a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP), míg 69 konzorcium több mint 66 milliárd forintot fordíthat kutatásfejlesztésre szintén a GINOP-ban, így a 81,5 milliárd forintos támogatásból több mint 121 milliárd forint összköltségű fejlesztések kezdődhetnek el – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára csütörtökön.

Rákossy Balázs tájékoztatása szerint 592 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert 12 milliárd forintot kapacitásbővítő beruházások támogatására, a fejlesztések összértéke meghaladja a 25 milliárd forintot. A vállalkozások eszközöket, gépeket vásárolhatnak, illetve a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vagy információs technológia-fejlesztésre is fordíthatják a támogatásokat. Ezáltal javul a vállalkozások technológiai felkészültsége, versenyképessége és erőforrás-hatékonysága – közölte

Emellett 106 mikro-, kis- és középvállalkozás nyert el több mint 1,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást a pályakezdőket segítő gyakornoki programban. A támogatott projektekben 367 gyakornok dolgozik majd. A nyertesek bér- és járuléktámogatást kapnak a gyakornok foglalkoztatásához kilenc hónapon keresztül.

 

Módosult a fiatal gazda támogatás benyújtási határidejének kezdete

 Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című pályázati felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási időszakát. A megjelent módosítás szerint a kérelmeket 2017. március 1. helyett, 2017. március 16-tól nyújthatják be a fiatal gazdálkodók. A felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására, az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyerhető 40.000 eurónak megfelelő forintösszeg.

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások, szigorítások is hamarosan megjelennek annak érdekében, hogy a kormányzati célokkal összhangban, csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató gazdálkodók nyújthassák be támogatási kérelmeiket.

 

GINOP-1.2.2-16 felfüggesztés

A “különösen nagyszámú támogatási kérelem” beérkezésére és a rendelkezésre álló keretet meghaladó támogatási igényre hivatkozva a kiírók  azt közölték, hogy március 7-én déli 12 órától átmenetileg szünetelni fog a második legnépszerűbb uniós kapacitásbővítési pályázat beadhatósága.

 

Kertészeti gép – felfüggesztés

A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt „A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című pályázat felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság. A kiírásra eddig 27 milliárd forint igény érkezett.

A pályázatra a mezőgazdasági termelők, illetve csoportjaik 2017. január 6-tól kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását. Az Irányító Hatóság közleménye értelmében erre legkésőbb 2017. március 6-án 24 óráig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívás – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggesztésre kerül.

 

A legnépszerűbb EU-pályázat keretét már a délelőtt sikerült kimeríteni

2017. január 15. napján éjféltől kezdve adható be a legnépszerűbb, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében meghirdetett kapacitásbővítő pályázatok. A hivatalos pályázati oldalon található statisztikák szerint,  a GINOP-1.2.1-16 pályázat kerete (18 milliárd forint) a délelőtti órákban  kimerült.  A beadás kezdetétől eltelt 10 óra után már 20 milliárd forint az igényelt támogatás összege. Fontos megjegyezni, hogy a pályázat bírálása pontozás alapján, nem pedig érkezési sorrend alapján történik. A másik népszerű pályázat esetében (GINOP-1.2.2-16) is nagy az érdeklődés, már a keretösszeg felére érkezett igény.

 

Gyakornoki Program első nyertesei

A 25 év alatti szakképzetek támogatására kiírt  Gyakornoki Program pályakezdők támogatására című (GINOP-5.2.4-16 kódszámú) felhívás keretében az első értékelési körben 44 pályázat nyert el összesen több mint 360 millió forintot. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl a megszerzett szakképesítések hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. Két ügyfelünk is bekerült az első körös értékelésbe, ahol összesen 23 milliós összegű támogatást nyertek el 10 fő gyakornok foglalkoztatására.  További nyertesek a jövő év elején várhatóak!

 

Fiatal gazdák, figyelem!

A kormány a 2020-ig tartó uniós időszakban a Vidékfejlesztési Programban külön alprogram keretében támogatja a fiatal, 18 és 40 év közötti gazdálkodókat, hiszen a generációváltás és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása érdekében elengedhetetlen a megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal rendelkező fiatal gazdálkodók helyzetbe hozása.

A most megjelent 38 milliárdos keretösszegű felhívás keretében újonnan létrehozott mezőgazdasági vállalkozás támogatására, az üzleti tervben vállalt, azzal szorosan összefüggő és ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére nyerhető forrás. A fiatal gazdálkodók 40.000 eurónak megfelelő forintösszegre nyújthatják be igényüket. Az elnyert támogatást öt éves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg céljaik megvalósítása érdekében. A gazdáknak két hónap felkészülési idejük lesz, ugyanis a pályázatokat csak jövő március 1-től lehet majd benyújtani.

 

Vidékfejlesztési pályázatok évzáró értékelése

Kis Miklós Zsolt a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára december közepén Balkányban a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös agrárfórumán tartott előadást.

Kis Miklós Zsolt szerint mozgalmas évet tudhat maga mögött a hazai vidékfejlesztés. Az államtitkár elmondta, hogy a Vidékfejlesztési Program elfogadása óta összesen 43 pályázati felhívást ismerhettek meg a gazdálkodók, 986 milliárd forint értékben. Ezek közül 36 felhívás közvetlenül beruházási jellegű volt, melyeknek kerete a 660 milliárdot is meghaladja. A döntések és a kifizetések 2017-ben felgyorsulnak, hogy a rendelkezésre álló közel 1300 milliárd forintos vidékfejlesztési forrás 2018 év végéig eredményesen felhasználásra kerüljön. Kis Miklós Zsolt felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy az uniós csatlakozás óta először nyílt lehetőség arra, hogy egy vidékfejlesztési programból finanszírozott támogatás esetében előleget lehessen fizetni a gazdálkodók számára.

Az államtitkár az előadás keretében kitért még az idei évben megjelenő további pályázati felhívásokra is. Mint mondta idén még több felhívás megjelentetését tervezi a Miniszterelnökség. Ezek között kiemelendő a fiatal gazdálkodók induló támogatására külön alprogram keretében kiírandó 37,75 milliárd forintos felhívás. Emellett még a nem mezőgazdasági tevékenységek indítására és fejlesztésére is mintegy 50 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a tárca.

 

Telephelyfejlesztés? Itt az utolsó óriási lehetőség!

A Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék a napokban meghirdetett 10 új uniós hitel- és kombinált hitelprogram egyik pályázati felhívása. Ez már a sokadik pályázati lehetőség, mely kifejezetten a vállalkozások kapacitásbővítésére fókuszál, hiszen 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is volt alkalma a pályázóknak, hogy fejlesszék elavult eszközparkjukat, illetve informatikai berendezéseiket uniós forrásból.
Jelenleg a cégvezetők a pár napja újranyitott két legnépszerűbb GINOP-os pályázatra, illetve a nulla százalékos hitelre tudják benyújtani kérelmeiket. A most bemutatandó kombinált hiteltermék az utolsó nagy lehetősége a kkv-knak, hogy a 2014-2020-as ciklusban komplex, több tízmillió forintos méretű fejlesztéseket hajtsanak végre, mert immár a teljes pályázati keretösszeg döntő részét kiírta a kormány. Fontos azonban tudni, hogy erre a kombinált pályázatra csak jövő január végétől lehet benyújtani a támogatási igényeket.

 

12 pályázat jelent meg a napokban a KKV-k részére!

2016. utolsó heteiben összesen 12 pályázat jelent meg a hazai KKV-k részére, melyek keretében több mint 573 milliárd forrás áll rendelkezésre a vállalkozások kapacitásbővítési, beruházási, piacra lépési, energetikai fejlesztéseire, valamint kutatás-fejlesztési projektek megvalósítására. A pályázatok 2017 első negyedévében lesznek beadhatók.

Várhatóan a legnépszerűbbek a következők:

 • GINOP-1.2.1-16 – Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
 • GINOP-1.2.2-16 – Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
 • GINOP-1.2.3-8.3.4-16 – Mikro-, kis-és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
 • GINOP-3.1.2-8.2.4-16 – Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
 • GINOP-3.2.2-8.2.4-16 – Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
 • GINOP-4.1.1-8.4.4-16 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

 

Megérkeztek a legnépszerűbb uniós pályázatok

Megjelent a két legnépszerűbb gazdaságfejlesztési pályázat (GINOP-1.2.1-16, GINOP-1.2.2.16), melyeknek összesen a keretösszege 39 milliárd forint. Támogatási kérelmeket mikro-, kis és középvállalkozások nyújthatnak be. A pályázatok keretében lehetőség nyílik új eszközök beszerzésére, IT fejlesztésre, infrastrukturális és ingatlan beruházásokra, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására és online megjelenés kialakítására. Az egyik felhívás keretében a pályázók 25 és 250 millió forint összeget pályázhatnak, míg a másik konstrukció esetében 5 és 25 millió forint összeget igényelhetnek fejlesztéseikhez. A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható egy felhívás esetében sem.

 

Így állunk most az EU-források felhasználásával

A csütörtöki uniós fejlesztéspolitikai konferencia keretében nagy bejelentést tett Lázár János, aki felfedte az EU-források felhasználása és azok haszonulása mellett a teljeskörű uniós pénzfelfüggesztés elkerülése érdekében Brüsszellel kötött alku hátterét is.

 • A kormány a 2007-2013-as ciklust forrásvesztés nélkül fogja zárni, noha 2013 körül még a miniszterelnök sem hitt ebben, de aztán intézményrendszeri változások történtek és így felpörögtek a kifizetések, ami irreális alapot teremtett a 2016-os GDP-növekedéshez, de ez volt az ára a teljeskörű forráslehívás céljának
 • A tervezett kifizetés 2000 milliárd forint volt, a tényleges kifizetés 1600-1700 milliárd forint lesz, messze meghaladva sok gazdasági elemző 1000 milliárdos várakozását.
 • Az uniós pályázatok esetében minden pályázatra legalább 3-4-szeres túligénylés mutatkozik
 • November 21-ig a 2014-2020-as ciklus terhére 291 db pályázati felhívás jelent meg 6746 milliárd forint összértékben, ez a teljes keret 75%-a
 • Még 1000 milliárd forintnyi pályázati keretet szeretne a kormány kiírni, 2017. márciusra pedig a teljes 7 éves keretet hozzáférhetővé szeretnék tenni, ez segíti a tervezhetőséget. 2017-ben lekötni kívánják a teljes kasszát (kötelezettségvállalás), így marad 3 teljes év a megvalósításra.

 

A Fiatal Gazda és a Diverzifikációs pályázat kapcsolata

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. 11.23-án közleményt adott ki, melyben felhívja a figyelmet, hogy  az alábbi két pályázati felhívás egymással ellentétes feltételeket támaszt, eltérő támogatási célok alapján nyújt támogatási lehetőséget, ezáltal a támogatások együttesen nem igényelhetők:

 • VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása (a továbbiakban: diverzifikációs támogatás)
 • VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (a továbbiakban: fiatal gazda pályázat)

A diverzifikációs támogatásban két célterület közül lehet választani (vagy meglevő mezőgazdasági mikrovállalkozás bővítése új tevékenységgel, vagy teljesen új vállalkozás indítása), de mindkét esetben új, nem mezőgazdasági tevékenység indítása a cél. A támogatás lényege, hogy a mezőgazdasági tevékenység mellett több lábon állhassanak a meglevő vállalkozások, és hogy a vidéki térségek helyi szükségleteit kielégítő új vállalkozások induljanak.

A fiatal gazda pályázat keretében új mezőgazdasági vállalkozás indításához nyerhető el támogatás, mivel itt a támogatás célja kifejezetten a mezőgazdasági tevékenység ösztönzése.

 

Vidékfejlesztési pályázatok felfüggesztése

A rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt az Irányító Hatóság a nem mezőgazdasági tevékenységek elindítását (Diverzifikációt), valamint az élelmiszeripari fejlesztéseket (ÉLIP) támogató pályázati felhívások felfüggesztéséről döntött.

A „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című, 13,85 milliárd forint keretösszegű pályázatra a mezőgazdasági termelők, illetve magánszemélyek 2016. október 24-től kezdhették meg támogatási kérelmeik benyújtását. Az Irányító Hatóság közleménye értelmében erre legkésőbb 2016. november 24-ig lesz lehetőségük. Ezt követően a felhívás – a forráskeret kimerülése miatt – felfüggesztésre kerül.

A „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című, mintegy 141 milliárd forint keretösszegű, 2016. februárjától benyújtható  pályázat  szintén felfüggesztésére kerül. A beadás felfüggesztésére 2016. november 30-án 24 órától kerül sor.

 

Mezőgazdasági pályázatokkal indul a 2017-es év

 • Társadalmi egyeztetésre kerültek a Vidékfejlesztési Program régóta várt pályázatai a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása (Turisztika), melynek keretösszege 36 milliárd forint, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatása (Fiatal Gazda) című, 37,7 milliárd forint keretösszegű mezőgazdasági pályázatok.
 • Továbbá megjelent A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című felhívás végleges változata, melynek keretösszege 18 milliárd forint. Támogatott tevékenységek között szerepel  a Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges munkagépek, önjáró betakarítógépek, egyéb gépek és eszközök, továbbá1 db 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor, és talajművelő gépek beszerzése. 

 

Sikeresen lezárult a TOMETH Kft. kapacitásbővítő beruházása

2016. augusztusában befejeződött a TOMETH Kft. kapacitásbővítő beruházása. A vállalkozás 42 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást  kapott a „Kapacitásbővítő beruházás a Tometh Kft-nél” című, GINOP-1.2.2-15-2015-00033 jelű pályázata során az eszközök beszerzésére. A pályázat során három darab, a gyártókapacitáshoz és a technológia minőségének javításához szükséges gépek kerültek beszerzésre, melyek 50%-a az Európai Fejlesztési Alapból (ERFA) és hazai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra.

 

Lezárult a Hungarotech 2000 Kft. kapacitásbővítő beruházása

2016. július 2-án sikeresen lezárult  a Hungarotech 2000 Kft. kapacitásbővítő beruházása. A projekt összköltsége  63 658 861 Ft, melyhez  50%-os mértékű támogatást nyert el a cég. A projekt során beszerzésre került  1 db Gardner Denver VS 26-13A csavarkompresszor, valamin 1 db GMA Quatro-Noria sajt-doboz gyártó gép. A projekt eredményeként előálló szolgáltatások minősége javul, termelőkapacitásuk eléri a megfelelő mértéket, a technológiai folyamatok felgyorsulnak, a költségek csökkenek. Az alkalmazott technológiával nemcsak a piaci lehetőségeinket kiszolgáló termelési kapacitás jön létre, hanem az energiahatékonyságnak köszönhetően az előállítási költségek is csökkenek, a termékek hozzáadott értéke pedig növekszik.

 

Kedvezményezett járások listája

A legtöbb Vidékfejlesztési Program beruházási támogatásnál többletpont gyűjthető, ha a beruházás kedvezményezett járásban, fejlesztendő járásban, komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg. Ezeknek a fogalmaknak és az egyes járásoknak a besorolását a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet határozza meg az alábbiak szerint: A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni.

Kedvezményezett járások >> Térkép

 

A szabad vállalkozási zónák településlistája

Társadalmi egyeztetésre kerültek a 2016-os várva várt GINOP felhívások. Egyenlőre úgy tűnik, hogy a szabad vállalkozási zónák településeire fektetik idén is a hangsúly. A szabad vállalkozási zóna besorolást a Kormány területfejlesztési célok érdekében hozta létre, a célok eléréséhez külön törvény alapján meghatározott kedvezményeket biztosít a zónákban. A megvalósított beruházások kapcsán társasági adó, szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás tekintetében érvényesíthetnek kedvezményeket a szabad vállalkozási zónákba betelepülő vállalkozások. A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 5 évre szól, melyet a lejárat előtt a Kormány meghosszabbíthat.

Szabad vállalkozási zóna települései >>Településlista

 

Sikeresen lezárult az Egertej Kft. 300 MFt-os beruházása

Sikeresen lezárult az Egertej Kft. 300 millió forint összegű beruházása, amelyhez 147 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást kapott az „EMVA technológiai berendezések korszerűsítése” című pályázati kiíráson. A projekt során a technológiai hűtésrendszer és fűtésrendszer korszerűsítése történt meg illetve egyéb termelő berendezések beszerzésére is sor került.

 

Módosított 2015. évi GINOP menetrend

A tegnapi Magyar Közlönyben megjelent a módosított 2015.évi GINOP menetrend, amely felülírta a márciusban meghirdetett pályázati menetrendet. Több jelentős módosítást fogadtak el, amit érdemes végignézni és eszerint előrehozni vagy elnapolni a fejlesztési elképzeléseket.

Kattintson >> A módosított 2015. évi GINOP menetrend

 

A GINOP-os pályázatok első nyertesei

Megszülettek az első jogerős támogatói döntések a 2014-2020 közötti Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tavaly októberben meghirdetett pályázatain. A „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése” című pályázaton első körben összesen 83 vállalkozás közel 4 milliárd forint uniós támogatást nyert el. Két ügyfelünk is bekerült az első körös értékelésbe: A Tometh Fémtechnika Kft. és a Tóth-Metál Fémtömegcikkgyártó Bt. összesen közel 100 MFt összegű fejlesztést valósíthatnak meg 50%-os támogatási intenzitás mellett. A második-harmadik körös értékelésekre még ebben a hónapban lehet számítani, ezt követően lesz lehetőség az új kiírásokon indulni.Sikeresen lezárult a GYEGÉP Kft. telephelyfejlesztése

bővebben...

Díjmentes pályázat figyelést kérek!

Az Egri Forráspont Kft. garantálja, hogy a látogatók és felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli. A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni a cégünktől, azt kérem e-mailben szíveskedjék jelezni “leiratkozás” tárggyal vagy feliratkozó oldalon küldjön az email címet kitöltve egy “leiratkozás” üzenetet.

 

Feliratkozás hírlevélre

E-mail cím:*

bővebben...