Indul az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 kódszámú) pályázat következő benyújtási szakasza.

A felhívás lehetőséget teremt az élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó komplex fejlesztések végrehajtására. Teljes tájékoztató az alábbi linken található: Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

Támogatást igénylők köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők.

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése – A támogatási kérelemmel érintett tevékenység Annex I. termék feldolgozására irányul

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése – A támogatási kérelemmel érintett tevékenység kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

 

Támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft.

 

A támogatás maximális mértéke:

Közép-magyarországi régióban: 40%

Nem közép-magyarországi régióban: 50%

 

Támogatható tevékenységek köre

Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása:

1. célterület Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése: eszközbeszerzés; anyagmozgatáshoz/raktározáshoz/csomagoláshoz szükséges eszközök; szállítójárművek (N jármű kategória- furgonok, teherautók); ingatlan építés, kialakítás, bővítés; energetikai korszerűsítést nem célzó korszerűsítések, felújítások

2. célterület Borászati üzemek fejlesztése – szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök; anyagmozgatáshoz/raktározáshoz/csomagoláshoz szükséges eszközök; szállítójárművek (N jármű kategória- furgonok, teherautók); ingatlan építés, kialakítás, bővítés; energetikai korszerűsítést nem célzó korszerűsítések, felújítások

 

Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása  

 

Választható, önállóan nem -csak valamely önállóan megvalósítható tevékenységgel együtt- támogatható tevékenységek: Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. Valamint általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek; Immateriális beruházások: szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése, telepi infrastruktúra fejlesztése Ingatlan vásárlása a teljes nettó költség 2%-a mértékéig.

 

A projekt megkezdése, befejezése

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 

Előleg igénylése 

A támogatási összeg 50%-át kitevő előleg igényelhető. Igénylés esetén az előleg összegével megegyező biztosítéknyújtási kötelezettség van.

 

Pályázat benyújtása

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 1. napjától 2022. február 8. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 

2021. szeptember 1. – 2021. október 12.

2022. január 12. – 2022. február 8.

 

Előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat:

Nagy Krisztina-vezető tanácsadó                        File István-vezető tanácsadó
Tel.: 06 30 504 8862                                                 Tel.: 06 30 998 1025
E-mail: [email protected]                                     E-mail: [email protected]