Megjelent pénteken „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú) felhívás.

A tervezethez képest jelentős pozitív változás, hogy a maximális elszámolható összköltség számos vállalkozás esetében növekszik, mivel kategórián belüli létszámtól függetlenül (lsd. lejjebb) számolják. További könnyítés, hogy akár két helyszínen is megvalósíthatók a projektek.  Viszont a partner vagy kapcsolt vállalkozásoknál figyelni kell, mivel kizárólag eltérő benyújtási szakaszban nyújthatnak be támogatási kérelmet. A felhívás részletes tájékoztatója ezen a linken letölthető: GINOP PLUSZ Tájékoztató

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

 

Támogatás mértéke, összege

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 

Kategória Létszám Maximális elszámolható összköltség kategórián belül

(a kategórián belüli létszámtól függetlenül) Figyelembe véve, hogy az utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevételének a kétszeresénél nagyobb nem lehet.

1. 3-9 főig 99 millió Ft
2. 10-49 főig 299 millió Ft
3. 50-99 főig 449 millió Ft
4. 100-149 főig 599 millió Ft
5. 150-199 főig 749 millió Ft
6. 200-249 főig 899 millió Ft

 

A támogatás maximális mértéke az 1-2. benyújtási szakaszban:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiókban 70%

A többi régióban 45-55%.

 

Támogatható tevékenységek köre

A kötelezően megvalósítandó eszközbeszerzés mellett támogatják az új épület építését, a meglévő telephely bővítését, korszerűsítését. Továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (napelem, napkollektor, hőszivattyú rendszerek, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer) alkalmazását, valamint a képzéseket és tanácsadási szolgáltatásokat.

 

A projekt megkezdése, befejezése

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 

Előleg igénylése

A kötelező előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek szakaszosan nyújthatóak be:

1. benyújtási szakasz:
2021. július 12. – 2021. július 19.
Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz:

2021. október 11. – 2021. október 18.

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

 

  1. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Ha a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 130%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

Előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat:

Nagy Krisztina-vezető tanácsadó                            File István-vezető tanácsadó

Tel.: 06 30 504 8862                                                   Tel.: 06 30 998 1025

E-mail: [email protected]                                        E-mail: [email protected]