Új munkahelyteremtő pályázat indult a vállalkozásoknak. A munkavállalói létszám növelése és a kapacitások bővítése érdekében vissza nem térítendő uniós támogatásra pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások. A támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető, munkavállalónként max. 4 millió forint összeg erejéig. A munkavállaló bérköltségét 8 hónapig finanszírozzák a program keretében, a továbbfoglalkoztatási időszak további 8 hónap. A vállalkozás a bérköltség 30-40 százalékának megfelelő összeget eszközbeszerzésre fordíthatja. A pályázatról részletesen a következő linken olvashat: Kapacitásbővítés pályázati tájékoztató
A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 

 

Egyéb elvárások:             

 
Támogatás mértéke, összege
A támogatás átmeneti támogatás és csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen igényelhető. Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás maximum 17 fő foglalkoztatásához nyújtható. Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként összesen legfeljebb 4.000.000 Ft.
A projekt megkezdése, befejezése 
A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.
A költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének napja, vagyis az új munkavállaló foglalkoztatásának megkezdésének napja:

A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a foglalkoztatás fenntartására vonatkozó kötelezettség lezárultát követő 30 nap, de legkésőbb 2023. július 31.

Előleg igénylése 
A támogatói okiratban vállalt foglalkoztatottak bértámogatásának 60 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021. szeptember 27-től 2021.december 31-ig, vagy forráskimerülésig lehetséges.

 

Előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 30 504 8862 ; +36 30 998 1025 ;+36 70 614 74 92 ; +36 70 392 69 93

E-mail: [email protected]