ÚJ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

 

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

 

 

Mire lehet pályázni?

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

A pályázati kiírásra pályázhatnak azok a mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő, Magyarországon bejegyzett vállalkozások (vagy kapcsolt vállalkozása), amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
 • a pályázati felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszernek megfelelnek

Támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11-től  2020. január. 15-ig, vagy forráskimerülésig lehetséges.

Bővebben >> ITT

 

Új gyakornoki program – 25 év alatti szakképzett munkavállalók alkalmazása bér- és járulék támogatással, eszközbeszerzéssel

GINOP-5.2.4-19

 

 

 

MIÉRT ELŐNYŐSEBB A TÖBBI BÉR ÉS- JÁRULÉK TÁMOGATÁSTÓL?

 • A munkavállaló 6 havi bérköltsége (max. bruttó 360.000 Ft) mellett a mentor bérköltsége (max. bruttó 120.000 Ft) is elszámolható
 • Lehetővé teszi eszközök, immateriális javak beszerzését a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához: A projekt keretében olyan beruházásokra van lehetőség, amelyek a felvett gyakornok munkaköréhez közvetlenül kapcsolódnak. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes személyi jellegű költségek 40%-át.
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához: A projekt keretében olyan beruházásokra van lehetőség, amelyek a felvett gyakornok munkaköréhez közvetlenül kapcsolódnak. A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes személyi jellegű költségek 40%-át.
 • A támogatott munkavállaló elbocsátása, felmondása esetén lehetővé teszi új támogatott munkavállaló felvételét
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása is elszámolható
 • Előlegigénylésre van lehetőség

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

A pályázati kiírásra kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő kettős könyvvitelt vezető vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

 • rendelkeznek legalább egy lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel,
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum egy fő volt.

Támogatás összege

Jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum 2.500.000 Ft maximum 22.176.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%

A pályázatot úgy is be lehet adni, hogy nincs meg a felvenni kívánt személy.

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. és 2021. április 30. között vagy forráskimerülésig lehetséges

Bővebben>>ITT

 

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése

A nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztését és új szállodák létesítését célzó pályázati felhívás célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése.
Keretösszege 20 milliárd forint, amelyre támogatási igényt 2019. december 20. és 2020. március 31. közötti időszakban van lehetőség benyújtani.

Támogatás összege:
Az igényelhető támogatás összege minimum 300 millió Ft, maximális támogatási mérték 70%

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:
• Magyarországon bejegyzett székhely, telephelyű, vagy magyarországi fiókteleppel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
• befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők
• költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
• önkormányzatok és intézményeik, illetve az általuk alapított gazdasági társaságok
• Magyarországon bejegyzett székhelyű nonprofit szervezetek
• szövetkezetek
• egyházi jogi személyek